Oefentherapie Cesar

Een oefentherapeut Cesar biedt paramedische zorg, gericht op houding en beweging, met als doel de cliënt een gezonder houding- en bewegingsgedrag aan te leren. Door middel van tips, adviezen en oefeningen gericht op de activiteiten van de cliënt, kan de cliënt het geleerde gedrag gemakkelijk toepassen in het dagelijks leven. Hierbij wordt de cliënt in zijn totaliteit benaderd; niet alleen de klacht, maar ook de houding, manier van bewegen en omgeving van de patiënt staat centraal. Op deze manier kunnen klachten preventief of curatief behandeld worden.
 
Het team Carolien Ranzijn & Marjolein Scheepens
Carolien Ranzijn en Marjolein Scheepens zijn oefentherapeuten Cesar. Zij hebben de vierjarige bachelor opleiding tot oefentherapeut Cesar gevolgd aan de Hogeschool te Utrecht en succesvol afgerond met het afstudeerproducht 'Bewegen op het werk'. Beide therapeuten zijn ze werkzaam in praktijken voor oefentherapie. Hier krijgen ze dagelijks te maken met cliënten met lichamelijke klachten, die zij door middel van adviezen in houding, beweging en bewustwording van het gezond gebruiken van het lichaam weer in staat stellen hun dagelijks leven weer klachtenvrij op te pakken.  Deze ervaring maakt ze dagelijks bewust dat er een onvoorstelbaar veel mensen rondlopen met lichamelijke klachten, met name als gevolg van arbeid. Ongeacht of dit nu nek- en schouderklachten zijn als gevolg van computerwerkzaamheden, rugklachten als gevolg van lichamelijke zwaar werk of door andere vormen van overbelasting van het lichaam. Opvallend is dat deze klachten niet op de werkvloer blijven, de mensen in de praktijk geven aan vooral problemen te hebben in het uitvoeren van allerlei dagelijkse handelingen als gevolg van de klachten. Werk is daar slechts een onderdeel van. 
Met Bedrijfsoefentherapie Scheepens & Ranzijn slaan Carolien en Marjolein de brug tussen arbeid, het ontstaan van lichamelijke klachten met als doel de belemmering in het dagelijks leveren op te heffen. Of je nu zelfstandig ondernemer, werkgever of werknemer bent, niemand wil belemmerd worden door lichamelijke klachten.

Carolien Ranzijn heeft naast de opleiding Oefentherapie Cesa de cursus 'Werkplekadviseur: van Industrie tot Kantoor' gevolgd bij Blue Sky Ergonomics. Marjolein Scheepens is momenteel bezig met de masteropleiding 'Zorgmanagement' aan de Erasumus Universtiteit van Rotterdam. Deze verbredingen, maar ook verdiepingen zorgen ervoor dat Bedrijfsoefetherapie Scheepens & Ranzijn u nog beter kan helpen bij het gezond en in beweging maken van uw bedrijf.
Beide oefentherapeuten Cesar zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, de VvOCM. Daarbij zijn zij beide kwaliteits-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. 
 
  kwaliteitsregister190  vvocm logo fc zonder tekst